Ẩn label Mới của sản phẩm trên Flatsome tùy ý theo ngày

Ẩn label Mới của sản phẩm trên Flatsome tùy ý theo ngày

Ẩn label Mới của sản phẩm sau bao nhiêu ngày: Trong ví dụ là 250 ngày muốn thay thành bao nhiêu ngày thì thay số 250 này:

 

add_filter( 'flatsome_product_labels', function ( $text, $post, $product, $badge_style ) {
$ngay_tao = $product->get_date_created();
$thoi_gian_tao = $ngay_tao->getTimestamp();
$ngay_hom_nay = new WC_DateTime();
$thoi_gian_hien_tai = $ngay_hom_nay->getTimestamp();
$thoi_gian_con_lai = $thoi_gian_hien_tai - $thoi_gian_tao;
$ngay = 250;
$ngay_thanh_giay = 60 * 24 * 60 * $ngay;

if ( $thoi_gian_con_lai < $ngay_thanh_giay ) {
$text .= '
Mới
'; } return $text; }, 10, 4 );
Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0974.0707.83(Zalo/Viber)