Các dịch vụ Cloudflare được kích hoạt cho một tên miền nhất định và một khi được kích hoạt cũng có thể được áp dụng cho bất kỳ tên miền phụ nào.

Trước khi bạn có thể sử dụng Cloudflare cho tên miền phụ, bạn sẽ phải kích hoạt dịch vụ cho tên miền chính của mình. Bạn có thể tìm hiểu cách bật Cloudflare cho tên miền của mình trong hướng dẫn Cloudflare của chúng tôi .

Hình ảnh thuộc sở hữu của trang web qnet88.com

Khi dịch vụ được kích hoạt, để sử dụng nó với tên miền phụ, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập cPanel của bạn, nhấp vào biểu tượng Cloudflare và sau đó là nút Quản lý bên cạnh tên miền của bạn.

2. Tab đầu tiên trên trang tiếp theo, có tên Subdomain , là nơi bạn có thể tìm thấy danh sách các tên miền phụ hiện có cho tên miền của mình và liệu Cloudflare có hoạt động cho bất kỳ tên miền nào không. Bên cạnh mỗi tên miền phụ cũng sẽ có nút Kích hoạt để kích hoạt dịch vụ. Nhấp vào nó.

3. Trong cột Points To bây giờ bạn sẽ có một tên máy chủ như:

www.sub.domain.comcdcd.cloudflare.com

trong đó sub.domain.com là tên miền phụ của bạn. Sao chép tên máy chủ đó vào clipboard của bạn.

4. Chuyển đến cPanel của bạn -> Trình chỉnh sửa vùng DNS nâng cao . Nếu bạn có nhiều tên miền được liên kết với tài khoản, sẽ có một menu thả xuống. Chọn tên miền Cloudflare đã được kích hoạt, trong ví dụ của chúng tôi sẽ là domain.com.

5. Khi vùng được tải, hãy tìm các bản ghi cho tên miền phụ sub.domain.com  – bạn sẽ thấy một mục nhập cho bản ghi loại A và, nếu bạn đã bật SPF, một bản ghi cho bản ghi loại TXT . Nếu bạn thấy một bản ghi TXT, hãy xóa nó bằng cách nhấp vào Xóa bên cạnh nó và sau đó nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh bản ghi loại A.

6. Thay đổi loại từ A thành CNAME và dán tên máy chủ Cloudflare bạn đã sao chép ở bước 3 trong trường Địa chỉ.

7. Nhấp vào Chỉnh sửa Bản ghi để lưu thay đổi và cho phép một vài giờ để truyền DNS. Thế là xong, bạn đã kích hoạt Cloudflare cho tên miền phụ của mình.

Cũng không có vấn đề gì khi sử dụng Cloudflare PLUS với tên miền phụ. Giống như phiên bản miễn phí của dịch vụ, Cloudflare PLUS được bật và hoạt động với một tên miền cụ thể và cũng có thể được áp dụng cho bất kỳ tên miền phụ nào. Khi Cloudflare PLUS được kích hoạt cho tên miền của bạn, không có phí bổ sung cần thiết để sử dụng nó với bất kỳ tên miền phụ nào. Cloudflare PLUS có thể được kích hoạt cho một tên miền phụ giống như với dịch vụ Miễn phí.

Có vấn đề gì khó khăn, cứ để lại comment mình sẽ hỗ trợ.