Thay đổi nút Add to cart trong Woocommerce

Thay đổi nút Add to cart trong Woocommerce

Bạn đang tìm cách thay đổi văn bản nút ” Thêm vào giỏ hàng ” mặc định trong WooCommerce? Đoạn mã này sẽ cho phép bạn thay đổi văn bản thành ” Mua ngay “, ” Thêm vào giỏ “, ” Đặt ngay ” hoặc bất kỳ văn bản tùy chỉnh nào bạn thích.

CÁC BƯỚC ĐỂ THAY ĐỔI THÊM ĐỊNH NGHĨA VÀO VĂN BẢN GIỎ HÀNG

  1. Mở bảng quản trị WordPress, đi tới Giao diện> Trình chỉnh sửa chủ đề. Phần này mình khuyên các bạn nên sửa ở child theme nhé, nó cũng có file function.php. Tránh tình trạng cập nhật mới thì bị mất hết code.
  2. Mở tệp chủ đề functions.php
  3. Thêm mã sau vào cuối tệp function.php
  4. Lưu các thay đổi và kiểm tra trang web của bạn. Văn bản tùy chỉnh trong nút thêm vào giỏ hàng sẽ hiển thị ngay bây giờ.

Mã Code cần thêm:

// To change add to cart text on single product page
add_filter( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'woocommerce_custom_single_add_to_cart_text' ); 
function woocommerce_custom_single_add_to_cart_text() {
    return __( 'Buy Now', 'woocommerce' ); 
}
// To change add to cart text on product archives(Collection) page
add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text', 'woocommerce_custom_product_add_to_cart_text' );  
function woocommerce_custom_product_add_to_cart_text() {
    return __( 'Buy Now', 'woocommerce' );
}

Bạn chỉ cần đổi Buy Now thành tên bạn thích.. Vậy là xong.

[wpdiscuz-feedback id=”bs5b4bkqfe” question=”Please leave a feedback on this” opened=”1″][/wpdiscuz-feedback]

Tag:

thay chữ add to cart” hoặc thêm vào giỏ

Thay đổi nút Add to cart

Sửa chữ Add to cart trong WooCommerce

Chỉnh sửa nút mua hàng trong WordPress

Sửa đường link nút Add to cart

Thêm nút Add to cart woocommerce

Tùy biến giỏ hàng woocommerce

Đổi tên nút mua hàng trong WordPress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0974.0707.83(Zalo/Viber)